Today’s Smoothie

So today I made my own green smoothie and I’m happy to share my recipe with you!
Hôm nay mình vưa tự làm được một cốc sinh tố ‘xanh’ rất là ngon và muốn chia sẻ công thức với các bạn.

12953290_1218306174848217_1795989492_o

2 Apples
1 ripe Banana
1 Avocado
1 Kiwi
50g  baby Spinach leaves
4 ice cubes
200ml Water

2 quả táo
1 quả chuối chín
1 quả bơ
1 quả Kiwi
50g rau bina
4 viên đá
200ml nước lọc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s