Strawberry Cool Smoothie by CRUSSH

Hey hey!
So today I’ve made a smoothie with a recipe from my smoothie book “Juices, Smoothies & Boosters” by CRUSSH, and here is the result!:

Chào các bạn!
Hôm nay mình đã làm một cốc sinh tố theo công thức của quyển sách “Juices, Smoothies & Boosters” của CRUSSH, và đây là kết quả!:

12999621_1221817954497039_842672955_o

It’s called “strawberry cool” and these are the ingredients:

3 oranges
1 banana
125ml low-fat yogurt
150g strawberries
4 ice cubes

This smoothie is very creamy and you can actually skip a meal after this declicious treat.
I recommend using a ripe banana and sweet strawberries to get the ultimate taste!

Sinh tố này được gọi là “strawberry cool” và sau đây là những hương liệu mà mình đã sử dụng:

3 quả cam
1 quả chuối
125ml sữa chua ít béo
150g dâu tây
4 viên đá

Sinh tố này rất ngậy và bạn có thể bỏ một bữa cơm sau khi uống một cốc ngon lành này.
Minh khuyên dùng chuối chín và dâu ngọt để có hương vị tốt nhất!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s