Mango Smoothie

It’s time for a weekend smoothie! And I have a perfect recipe for all mango fans 🙂
Cuối tuần rồi uống sinh tố thôi! Và mình có một công thức tuyệt vời cho những người ưa thích xoài 🙂

13054866_1226977993981035_421741292_o

I was reading my smoothie book by CRUSSH and was inspired by a recipe called “Mango Madness”, but I changed some proportions and added my own special ingredient:

1 Orange (juice squeezed out)
1 ripe banana
1 mango
1/2 honey dew
5 tbsp low-fat yoghurt200ml water
4 ice cubes

Mình đang đọc quấn sách về sinh tố của CRUSSH và lấy cảm hứng từ một công thức mang tên “Mango Madness”, nhưng mình đã thay đổi công thức một chút và thêm vào một thành phần đặc biệt:

1 quả cam (vắt nược ra)
1 quả chuối chín
1 quả xoài
1/2 quả dưa vàng
5 thìa to sữa chua ít béo
200ml nước lọc
4 viên đá

and voilà! :

13062707_1226977970647704_1309313993_o

I just got those little bottles for 99 cent and it’s amazing to use them for storing your smoothie. I recommend making smoothies in the morning, fill those bottles and leave them in the fridge. Throughout the day you can grab a cool bottle of your favorite smoothie whenever you feel like having some juice:)

Mình vừa mua được hai lọ thủy tình nhỏ này (~ 25k đ) và nó rất phù hợp để đựng sinh tố. Mình khuyên các bạn hãy làm sinh tố vào buổi sang, đổ đầy vào lọ và cho vào tủ lạnh. Và trong cả ngày hôm đó bạn sẽ có một lọ sinh tố để uống bất cứ khi nào bạn thích:)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s