Party Smoothie

Last week I had some friends over and I decided to make a welcome smoothie for everyone. I wanted to make something fresh and fruity, a drink that everyone will love:

Tuần vừa rồi mình vưa mời bạn bè đến nhà chơi và đã quyết định làm sinh tố cho tất cả mọi người. Mình muốn làm một loại nước uống tươi ngon mà tất cả mọi người đều thích:

DSC00810.JPG

The recipe is for about 10 small cups (~ 2 liters) of smoothie and contains the following ingredients:

 • 8 Oranges (only juice, using juicer)
 • 2 ripe bananas (blender)
 • 2 ripe mangos (blender)
 • 1 pineapple (only juice, using juicer)
 • 500ml cold water
 • 10 ice cubes

The party ended with empty cups and happy faces:)
So, success I guess!

Sau đây là cống thức cho 10 cốc nhỏ (khoảng 2 lít):

 • 8 quả cam vắt
 • 2 quả chuối chín
 • 2 quả xoài chín không xơ
 • 1 quả dứa
 • 500ml nước lọc lạnh
 • 10 viên đá

Cuối cùng các bạn của mình rất vui vẻ và đều uống hết sạch:)
Có lẽ thế là thành công! 🙂

 

Advertisements

2 thoughts on “Party Smoothie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s